Tarptautiniai finansai

Tai, kad vyksta gilesni kokybiniai tarptautiniai finansų integracijos pokyčiai liudija šios tendencijos:

  1. Didėjantis tarptautinių finansų srautų intensyvumas ir ekstensyvumas;
  2. Kapitalo kontrolės sumažinimas ir nacionalinių finansų rinkų liberalizavimas;
  3. Perėjimas prie plaukiojančių valiutos kursų.

 

Galima teigti, kad  globali finansų rinka egzistuoja tuo atveju, jei svarbiausi finansų centrai pasaulio ūkyje yra tiek susipynę, kad tarptautinio kredito pasiūla ir  paklausa realizuojama tarpžemyniniu lygiu. Faktai rodo, kad nors visiškai integruotos globalios kapitalo rinkos kol kas nėra, tarpvalstybinės finansinės veiklos intensyvumas ir ekstensyvumas rodo besiformuojančią globalią kapitalo rinką.

 

Užsienio aktyvų augimas

Svarbia antrosios globalizavimo bangos ypatybe yra spartus užsienio aktyvų pasaulio BVP augimas, nes dar sparčiau nei eksportas augo tiesioginės užsienio investicijos (TUI)– apie 17 procentų per metus.

1870 metais užsienio aktyvai sudarė tik 6.9 procentų pasaulio BVP, tačiau pirmojo globalizavimo eigoje išaugo iki 18.6 procentų 1900 metais. Protekcionistinio laikotarpio tarp dviejų pasaulinių karų metu užsienio aktyvų dalis buvo nukritusi iki 4.9 procentų 1945 metais, tačiau pokario liberalizavimo rezultate per 50 metų išaugo iki 56.8 procentų (1980 m. sudarė tik 17.7 procentus). Taigi, jau pasiektas toks globalizavimo mastas, kai užsienio aktyvai viršija nacionalinius aktyvus.

globalus-finansai


Finansai
Statyba
Transportas