Krovininiai automobiliai

Savikroviai automobiliai turi įtaisus mechanizuotam krovinio pakrovimui arba iškrovimui. Labiausiai paplitę savikroviai automobiliai su gervėmis, špiliais, kraniniais Įtaisais, pasikeliančiu užpakaliniu bortu bei kitais krovimo mechanizmais. Naudojant, tokius Įrengimus, sumažėja automobilio nominalinis įkrovumas (dėl įrengimų svorio), sunaudojama daugiau degalų.

Vilkikai skirstomi į automobilius-vilkikus ir balninius. Automobiliai-vilkikai skirti tampyti priekabas, o balniniai – puspriekabes.

Priekaboms, ypač didelio įkrovumo, vilkti kartais dar naudojami specialūs daugiaašiai automobiliai-buksyrai. Jų pačių svoriui padidinti gali būti naudojamas balastas, todėl tokius vilkikus kartais dar vadina balastiniais.

Priekabos. Jų kėbulai dažniausiai nesiskiria nuo automobilio-vilkiko. Universalios paskirties platforma yra su atsidarančiais bortais, o specializuotos priekabos – tai savivartės, cisternos, furgonai, refrižeratoriai ir t.t. Priekabos būna vienaašės, dviašės, daugiaašės.

Vienaašės priekabos kabinamos prie automobilio-vilkiko; jos gali būti universalios bei specialios paskirties. Specialios paskirties vienaašės priekabos dažniausiai naudojamos ilgiems kroviniams (balkiai, rąstai ir t.t.) vežti. Tam jos turi specialų prikabinimo perslenkamą įrenginį -grąžulą.

Dviašės ir triašės priekabos turi įvairaus įkrovumo bortinį kėbulą. Jos skirtos darbui su vidutinio ir didelio įkrovumo automobiliais.

Puspriekabės skiriasi nuo priekabų tuo, kad dalis jų pačių ir krovinio masės tenka vilkiko rėmui. Kita svorio dalis pasiskirsto kaip apkrova į ašis. Priklausomai nuo įkrovumo puspriekabės būna vienaašės, dviašės ir triašės. Atkabintą nuo vilkiko puspriekabę horizontalioje padėtyje palaiko ratukai, sumontuoti ant specialių stovelių, kurie automatiškai valdomi iš vairuotojų kabinos.

Ypač sunkiems nedalomiems arba didžiagabaritiniams kroviniams vežti (staklės, katilai, transformatoriai, vikšrinės savaeigės mašinos ir kt.) naudojamos specialios daugiaratės priekabos. Jos turi žemą rėmą, todėl lengviau jas pakrauti, didesnis autotraukinio pastovumas važiuojant.

Sunkiasvorės priekabos, kurių įkrovumas didesnis nei 20 tonų, užpakalyje turi dvi ašis su aštuoniais, palyginti nedidelio skersmens, ratais ant kiekvienos. Kad ratai būtų nepriklausomi, jie pritvirtinami prie rėmo kietais lankstais kiekvienas arba kiekviena pora atskirai.

Kai kurios priekabos užpakalinėje dalyje turi hidraulinius pakelėjus, kuriais, prieš pakraunant, nuimamas užpakalinis vežimėlis ir platforma paguldoma ant žemės. Tokiu būdu dar sumažinamas pakrovimo aukštis. Be to, visos sunkiasvorės priekabos turi nuimamus arba atverčiamus prietilčius savaeigėms mašinoms užvažiuoti.

Dirbant sunkiai pravažiuojamų kelių sąlygomis gali būti naudojamos taip vadinamos aktyviosios priekabos arba puspriekabės. Didesnį praeinamumą užtikrina varantieji ratai, kurie valdomi iš automobilio kabinos. Priekabų ir puspriekabių ratus gali varyti elektra arba hidrovarikliai, sumontuoti ant jų ašių. Energiją šie varikliai gauna iš vilkiko generatoriaus arba hidrosiurblio.

Autotraukiniai sudaromi iš automobilio su vienu arba keliomis priekabomis, arba vilkiko (balninio) su puspriekabe ir priekaba. Dauguma didesnio galingumo krovininių automobilių skirti darbui su priekabomis, todėl jie turi gamyklos įrengtus vilkimo įtaisus. Tokiuose automobiliuose numatyti taip pat stabdžių bei elektros tinklo priekabose sujungimo su vilkiku įtaisai. Šiuolaikiniuose automobiliuose naudojama automatinė (valdoma iš vairuotojo kabinos) sukibimo su priekaba sistema, kuri labai pagreitina transportavimo procesą.

Priekabų ir puspriekabių naudojimas gerokai padidina automobilių našumą, tuo pačiu sumažinama vežimų savikaina, kadangi sumažėja santykinis degalų sunaudojimas, išlaidos automobilių techniniam aptarnavimui ir remontui, o taip pat amortizaciniai atskaitymai.

Siekiant geresnio automobilio galingumo išnaudojimo svarbu neperkrauti automobilio. Tai pagreitina vilkiko variklio ir transmisijos susidėvėjimą. Kiekvienam vilkikui ir automobiliui, atsižvelgiant į kelio sąlygas ir priekabos tipą, egzistuoja optimali autotraukinio masė, kuriai esant pasiekiamas didžiausias našumas.

Naujausi straipsniai: