Kredito unijos

Kredito įstaigos, panašiai kaip bankai, galinčios suteikti paskolas studentams.

Akademinė kredito unija. Tai kooperatinė kredito įstaiga, teikianti paskolas savo nariams. Jos nariai priklauso akademinei visuomenei: absolventai, studentai, mokytojai, dėstytojai. Siūlomos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos studentams.

Ilgalaikės paskolos studentams (Ilgalaikiai studentiški kreditai). Šias paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų studentai. Paskolos gali būti panaudotos studijų įmokai sumokėti, vartojimo reikmėms (nuomai, maistui, kanceliarinėms prekėms, knygoms ir pan.). Paskolos dydis – iki 45.000 Lt (išmokama dalimis studijų laikotarpiu). Paskolos terminas – 3-10 metų. Metinių palūkanų dydis – 11-13%. Palūkanas mokėti pradedama po paskolos gavimo, kas mėnesį. Paskolą grąžinti pradedama po studijų baigimo, kai studentas susiranda pastovų pajamų šaltinį (darbą).

Trumpalaikės paskolos studentams (Trumpalaikiai studentiški kreditai). Šias paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų studentai. Paskolos gali būti panaudotos studijų įmokai sumokėti, vartojimo reikmėms (nuomai, maistui, kanceliarinėms prekėms, knygoms ir pan.). Paskolos dydis – iki 3.000 Lt (išmokama iš karto arba dalimis). Paskolos terminas – iki 3 metų. Metinių palūkanų dydis – 11-13%.

Naujausi straipsniai: