Finansai

Biudžeto tikslas

Biudžetų tikslas – numatyti veiklos apimtį, pajams ir išlaidus, susijusius su valdomu objektu. Biudžetavimo objektų visuma sudaro biudžetų sistemos pagrindą, panašiai kaip išlaidų objektai sudaro išlaidų apskaitos sistemą. Sudarant biudžetus visuomet nustatomas planuojamas laikotarpis, kuriame numatoma veikla, susijusi su tokiais valdymo objektais:

  • Atsakomybės centrais (padaliniais, veiklomis);
  • Produktais;
  • Regionais.

Specialistai įvairiai vertina biudžetų tikslus. Vieni pirmenybę teikia biudžeto planavimui, kiti – jo įvertinimui, koordinavimui ar kontrolei.

 

Galima išskirti septynias biudžetų funkcijas:

1)      sutiekti pagalbą įmonės valdymo aparatams, formuojant ir koreguojant jų bei jiems pavaldžių padalinių veiklos einamuosius rezultatus;

2)      motyvuoti visų atsakomybės padalinių bei atsakomybės centrų veiklą, koordinuojant jų biudžetus bei einamuosius planus;

3)      harmonizuoti įvairių įmonės padalinių bei atsakomybės centrų veiklą, koordinuojant jų biudžetus bei einamuosius planus;

4)      maksimaliai derinti įvairių įminės darbuotojų grupių interesus, motyvuojant juos bendriems įmonės tikslams pasiekti;

5)      nustatant nukrypimus nuo numatytų biudžetų bei normų ir kitaip vykdant biudžetų realizavimo kontrolę, laiku aprūpinti įmonės vadybininkus valdymui reikalinga informacija;

6)      įvertinti įmonės padalinių bei atsakomybės centrų vadovų veiklą, planuojant jų padalinių darbą bei organizuojant planų vykdymą;

7)      kelti įmonės vadybininkų kvalifikaciją.

Visa apimantis įmonės veiklos biudžetas apjungia atskirų įmonės padalinių, veiklų biudžetus. Keičiantis sudėtiniams biudžetams, keičiasi ir visos įmonės veiklos biudžetas.